İşletme, ödenen taksitlerin tutarı nispetinde banka aracılığı ile yeni kefalet talebinde bulunmak suretiyle KGF’nin kefaletinden yararlanabilir.