KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

Kategoride hiç makale yok. Eğer alt kategoriler bu sayfada görüntüleniyorsa, makale içeriyor olabilirler.

Alt Kategoriler

Ürün Açıklaması

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) %100’ü oranında KGF kefaleti sağlanmaktadır.

Ürün Vadesi

Kefalet/aval vadesi konusunda ilgili EXIMBANK kredisinin vadesi esastır. KGF tarafından Türk Eximbank’a gönderilen “Niyet Mektubu”nun düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullandırılmayan kredilerde KGF’nin kefaleti veya avali son bulur.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

KGF A.Ş. Özkaynağı

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türk Eximbank

Kefalet Limiti

KGF’nin her bir yararlanıcı lehine vereceği kefalet/aval limiti 2 milyon TL veya muadili yabancı paradır.

Bir risk grubu için kefalet/aval limiti 2,5 milyon TL dir.

Azami Kefalet Oranı

%100

Ücret ve Komisyon

KGF, kefil olduğu her tür kredi için kredinin türüne ve vadesine bağlı olarak, kefil olduğu tutar üzerinden her yıl için komisyon alır.  Bir yıldan uzun vadeli kefalette/avalde bulunduğu kredilerde ise; her yıl için risk üzerinden komisyon alacağını tahsil eder.

Aval işlemleri dahil KOBİ’lerden tahsil edilecek yıllık kefalet komisyon oranları; KOBİ’lerin kredi değerliliğine, ihracat potansiyeline, kredinin türü ve vadesine, grup riski dahil kredi tutarına bağlı olarak işlem bazında belirlenir.

Kefalet/aval komisyonları yıllık oran üzerinden dönemsel (6 aylık) olarak hesaplanmaktadır.

Yabancı para üzerinden verilen kefaletlerde kefalet komisyonu, kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.

Yabancı para üzerinden verilen avallerde ise her aval için, aval komisyonu bono vadesi kadar T. Eximbank tarafından kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil olunur.

Başvuru Koşulları

Firmanın ihracatçı KOBİ olması.

30.04.2021 TARİHLİ TİCARİ FİNANSMAN HACMİMİZ

İŞLETME (ADET)1202983

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)523700

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)618500

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)