Tüm kefalet talepleri merkezi olarak sonuçlandırılmaktadır. KGF Şubeleri kefalet talebi onay yetkisi bulunmamaktadır.