Ürün Açıklaması


Sulama Birlikleri, Sulama Kooperatifleri ve gerçek/tüzel kişi çiftçilerin işletme harcamalarına yönelik olarak gecikmiş tarımsal elektrik borçlarının ve/veya yeni tarımsal elektrik faturalarının finansmanı amaçlanmaktadır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Ziraat Bankası

 

Ürün Vadesi


Gecikmiş Tarımsal Elektrik Borçları için 60 ay vade

Yeni Tarımsal Elektrik Faturaları için 12 ay vade

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


İşletme Kredisi

 

Ücret ve Komisyon Oranları


  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.

 

Özel Şartlar


  • Paket kapsamında sadece gecikmiş ve/veya yeni tarımsal elektrik faturalarının finansmanı için kredi kullandırılabilecektir.
  • Gecikmiş tarımsal elektrik borcu bulunan yararlanıcılar için tahsis edilen işletme kredisi, doğrudan borcun bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ödenecektir.
  • Yeni tarımsal elektrik faturası ödemeleri ise kredi verenin çıkarmış olduğu otomatik ödeme talimatı şeklinde çalışacak kredi ürününe uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
  • Paket kapsamında kullandırılacak kredilerde fatura/dijital fatura kaydı ibrazı gerekmektedir.
  • Gecikmiş Tarımsal Elektrik Borçları için; başvuru esnasında, elektrik dağıtım şirketinden alınan borç durum belgesi
  • Yeni Tarımsal Elektrik Faturaları için; başvuru esnasında, otomatik ödeme talimatı ve geçmiş tarihli örnek faturalar / (geçmiş fatura yok ise) yeni abonelik sözleşmesi ve ayrıca kredi kullanımı esnasında, fatura/dijital fatura