Ürün Açıklaması

İşletmelere sektör ayrımı gözetmeksizin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla KGF kefaletli kredi desteği sağlanması hedeflenmektedir.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

 

Ürün Vadesi

İşletme kredilerinde azami 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil toplam azami 5 yıl

Yatırım kredilerinde azami 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil toplam azami 10 yıl

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Kullandırılabilecek Kredi Ürünleri

Nakit kredi / Gayrinakit kredi

 

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Kefaletin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, komisyon üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak, kredi tutarının azami % 1’i oranında komisyon tahsil edebilir.
  • Banka kefalet komisyonuna ek olarak krediyi finanse eden kaynak kuruluşlarına ödediği masraf ve komisyonları tahsil edebilir.

 

Özel Şartlar

  •  TKYB Kredi Destek Paketi kapsamında uluslararası finansal kuruluşlardan finanse edilen kredilerde ilgili finansal kuruluşun anapara geri ödemesiz dönem ve vadeleri esas alınabilir.