Ürün Açıklaması


Enerji verimliliğini ve yeşil dönüşümü amaçlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin yatırım ve yatırıma bağlı işletme harcamalarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Emlak Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Kalkınma Yatırım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım

 

Ürün Vadesi


İşletme Kredisi Azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay

Yatırım Kredisi Azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

 1. Yatırım Kredisi (**)
  1. Taksitli Kredi
  2. Finansal kiralama dahil katılım bankacılığına uygun diğer yöntemler

*Katılım Bankaları, Debit/Ticari Karta Bağlı olmaksızın katılım bankacılığına uygun yöntemlerle kullandırım yapabilecektir

** İşbu destek paketi kapsamında, yatırım kredisi kullanan yararlanıcılar kullandıkları yatırım kredisinin %10’unu aşmayacak şekilde yatırım kredisine ilave olarak aynı kredi verenden olmak şartı ile işletme kredisi kullanabilir. Her halükârda, kullanılan yatırım kredileri ile işletme kredilerinin toplamı yatırım tutarının %70’ini geçemeyecektir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

 

 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir

 

Özel Şartlar


 • Yararlanıcının, kredi kullandırım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle istihdamını azaltmayacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir.
 •  

 • Kredi kartı ürünü nakit çekime kapalı olacaktır.
 •  

 • Çevre etiketi almış veya başvurmuş firmalar bununla ilgili tevsik eder dokümanı kredi verene ibraz eder.
 •  

 • Sunulan projenin enerji verimliliği kapsamında olup olmadığı ya da olumlu çevresel etki meydana getirip getirmeyeceği hususu kredi veren tarafından değerlendirilecektir.
 •  

 • Çevre etiketi almamış ya da başvuru yapmamış firmalarla ilgili olarak, projenin olumlu çevresel etki sağladığının kontrolünü teminen çevre etiketi yönetmeliğindeki genel çerçeve referans alınabilecektir.
 •  

 • Enerji performans sözleşmeleri kapsamında kullandırılacak kredilerde ilgili mevzuat kapsamında imzalanmış sözleşmenin kredi veren sunulması şarttır.
 •  

 • Bu paket kapsamında kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı, işletmenin planladığı/taahhüt ettiği yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır. Bahse konu yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yapılması durumunda ise kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı YTB'de yer alan yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır.
 •