Ürün Açıklaması


6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Kilis illeri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerin ve/veya bu bölgelerde yatırım yapacak işletmelerin  yatırım harcamalarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Denizbank, Emlak Katılım Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Kalkınma Yatırım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım

Ürün Vadesi


-Yatırım kredisi için;

-Azami 36 ay ödemesiz dönem

-Azami 120 ay vade (ödemesiz dönem dahil)

İşletme Kredisi için;

-Azami 12 ay ödemesiz dönem

-Azami 60 ay vade (ödemesiz dönem dahil)

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


 1. Ticari Kredi Kartları
  1. Yeni Kredi Kartı tahsisi
  2. Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

 

 1. Debit/Banka Kartına bağlı;
  1. Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
  2. Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

 1. İşletme Kredisi/ Murabaha (*)
  1. Taksitli Kredi
  2. Spot Kredi
  3. Rotatif Kredi(Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Tedarik Zinciri Finansmanı, Garantili Çek dahil)
  4. Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı Ürünlerinde
  5. Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

 1. Yatırım Kredisi (**)
  1. Taksitli Kredi
  2. Finansal Kiralama dahil Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 

* İşbu destek paketi kapsamında, yatırım kredisi kullanan yararlanıcılar kullandıkları yatırım kredisinin %10’unu aşmayacak şekilde yatırım kredisine ilave olarak aynı kredi verenden olmak şartı ile işletme kredisi kullanabilir. Her halükârda, kullanılan yatırım kredileri ile işletme kredilerinin toplamı yatırım tutarının %70’ini geçemeyecektir.

 

Ücret ve Komisyon Oranları


 • Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,1’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,1 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 •  

 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %0,25’i oranında komisyon tahsil edebilir.

 

Özel Şartlar


 • Kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı, işletmenin planladığı/taahhüt ettiği yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır. Bahse konu yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yapılması durumunda ise kullanılabilecek yatırım kredisi tutarı YTB'de yer alan yatırım tutarının %70’ini aşamayacaktır. 
 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %35’i işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 •  

 • Vadesi gelen çek ödemeleri için kredinin nakit olmayan bölümünden kullandırım yapılabilecektir.
 •  

 • Yararlanıcının kredi kullandığı veya başka bir kredi verenden kullanmış olduğu kredilerin 31.12.2023 tarihine kadar vadesi gelen taksit ödemeleri için kullandırım yapılabilecektir.