Ürün Açıklaması


İhracatçı veya döviz kazandırıcı hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansmanı amaçlanmaktadır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak


Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum


Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Eximbank, Halkbank, İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, 

Ürün Vadesi


-Azami 6 ay anapara ödemesiz dönem

-Azami 24 ay vade (anapara ödemesiz dönem dahil)

-Reeskont kredileri için azami 12 ay anapara ödemesiz dönem 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları


 

Reeskont kredileri için kefalet oranı %100 olarak uygulanır.

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri


1.Ticari Kredi Kartları

 • Yeni Kredi Kartı tahsisi
 • Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.) 

2.Debit/Banka Kartına bağlı;

 • kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir)
 • Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

3.İşletme Kredisi/ Murabaha

 • Spot Kredi
 • Taksitli Kredi
 • Rotatif Kredi
 • Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı ürünlerinde
 • Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

 4.Gayrinakdi Krediler(**)(***)

 * Kredi Veren kaynaklı ihracatçılara veya döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmalara sağlanan kredilere bu kredilerin taahhütlü olması şartıyla kefalet sağlanır. Turizm firmalarına sağlanan kefaletlerde bu koşul aranmaz.

** Sadece Eximbank’a hitaben Reeskont kredileri için düzenlenecek teminat mektupları

*** Gayrinakdi kredi kullandırımlarında Kredi Veren, %1 komisyon dışında ayrıca bir teminat mektubu komisyonu almayacaktır.

Ücret ve Komisyon Oranları


 • Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir.

 Özel Şartlar


 • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisinin azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
 • Paket kapsamında yalnızca TL kredi kullandırımı yapılabilecektir