Kredi Verenlere KGF’nin tahsis ettiği kredi limiti üzerinden,

 

  1. Hazine Kefalet Sisteminde Kredi Verenlerin kredi derecelendirme notlarının KOBİS modeli notları ile eşleştirerek ve sağlanan kefalet tutarı üzerinden belli bir tazmin üst limiti içinde kalmak koşuluyla sağlanan,
     
  2. Özkaynak kefalet sistemi ise KGF tarafından yararlanıcının KOBİS ile kredi değerliliğinin tespit edildiği ve tazmin üst limitinin uygulanmadığı, kefalet sistemidir.