Krediyle ilgili KOBİT üzerinden kredi kapatma talebinde bulunulması ve kefaletin iptal olduğunu ve hükümsüz kaldığını bildirir imzalı Kredi Veren yazısının da zorunlu belgeler kısmına eklenerek kapanış işleminin başlatılması gereklidir.