KGF’nin kefalette bulunduğu yararlanıcıların toplulaştırılmış “Uygulama Sonuçları Raporu”nu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunabilmesi için Kredi Veren, KGF’nin kefaletiyle kullandırılan mevcut riskler dahil, kredi riskleri devam ettiği sürece KGF tarafından istenilen formata uygun olarak, her üç aylık dönem sonlarını (Mart - Haziran – Eylül - Aralık) takip eden 15 iş günü içerisinde KGF’ye göndermekle yükümlüdür. Henüz tam sistem entegrasyonu sağlanmamış Kredi Verenlerde Özkaynak KGF Kefaletleri ve Hazine Destekli KGF Kefaletlerinde KGF ile Kredi Verenler arasındaki kredi/kefalet bilgilerini örtüştürmek amacıyla KOBİT üzerinden aylık olarak risk mutabakatı yapılmaktadır.