KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

İLAVE İSTİHDAM DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerine, işletmelerinin sözleşme veya faturaya bağlı işletme giderlerinde kullandırılmak üzere finansman sağlanması hedeflenmektedir. 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

Ürün Vadesi

İlk 6 ay anapara ve ilk 12 ay faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 24 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ/KOBİ Dışı

Çalışan Sayısı 50’nin Altında

400.000

% 80

 Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Taksitli Nakit Kredi / Murabaha Ürünleri

Ücret ve Komisyon Oranları

 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,75’i oranında komisyon tahsil edebilir

Özel Şartlar

 • Bir önceki takvim yılı (2020 veya 2021) ortalama çalışan sayısı üzerine çıkan her bir ilave istihdama ilişkin yararlanıcı taahhüdü karşılığında 100.000 TL kredi desteğinden faydalanılabilecektir.
 • Her bir yararlanıcı, azami 5 ilave istihdam taahhüdü için kefalet imkanından faydalanabilir.
 • Her bir yararlanıcı, ilave her bir istihdam taahhüdü için azami 80 bin TL olmak üzere maksimum 400.000 TL kefalet imkanından faydalanabilecektir.
 • Giderlerin tamamı, sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.

İMALATA DAYALI İTHAL İKAMESİ DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

01/01/2020 tarihinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri veya 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan 3 üncü bölge illerinin aynı Kararın EK-7’sinde yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip işletmelerin yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla kullanılacak kredilerin teminatlandırılması hedeflenmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Ürün Vadesi

Asgari 6 ay, Azami 24 ay ödemesiz dönem dahil, azami 120 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ

35 Milyon TL

% 90

KOBİ Dışı

250 Milyon TL

%85

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Yatırım kredileri (Finansal Kiralama İşlemleri dahil)

Yararlanıcılara Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranı

İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredilerde aşağıdaki faiz oranları aşmamak kaydıyla işlem yapılması beklenmektedir. (Yapılandırma işlemlerinde faiz oranları kendi koşullarında değerlendirilir.) Kredilerin sabit veya değişken faiz oranlı olarak kullandırılması her bir işlem bazında banka tercihine göre belirlenecektir.

 • Sabit Faiz Oranı Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 1. 0-5 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde (5 yıl dahil) : TLREF+1,50
 1. 5-10 yıl vade aralığında kullandırılacak kredilerde : TLREF+2,50
 • Değişken Faiz Oranı TLREF Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değişken Faiz Oranı: TLREF + 1,00

Ücret ve Komisyon Oranları

 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.

Özel Şartlar

 • 01/01/2020 tarihinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri veya 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan 3 üncü bölge illerinin aynı Kararın EK-7’sinde yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgesi aranacaktır.
 • Tek seferde yapılacak 100.000 TL üzeri yatırıma ilişkin harcamalar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.

SOĞUK HAVA ÜNİTESİ VE FRİGORİFİK ARAÇLAR DESTEK PAKETİ

Ürün Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliğine istinaden Yerli Malı Belgesine sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç finansmanı özelinde KOBİ’lerin finansmana erişimine destek olunması hedeflenmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf Leasing, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Deniz Finansal Kiralama

Ürün Vadesi

Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

Yararlanıcı

Kefalet üst limiti (TL)

Kefalet oranı (%)

KOBİ

6,75 Milyon TL

% 90

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

Yatırım kredileri (Finansal Kiralama İşlemleri dahil)

Ücret ve Komisyon Oranları

KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,35’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak, kredi tutarının azami % 0,35’i oranında komisyon tahsil edebilir.

Özel Şartlar

 • Yatırımlar sözleşme veya fatura ile belgelendirilecek, bu belgeler yalnızca soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç alımına yönelik olacaktır.
 • Yalnızca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliğine istinaden Yerli Malı Belgesine sahip soğuk hava ünitesi ve frigorifik araç yatırımları kapsam dahilindedir.

31.12.2021 TARİHLİ TİCARİ FİNANSMAN HACMİMİZ

İŞLETME (ADET)1273764

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)516000

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)610300

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)