KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Turizm Destek Paketi için Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 01.11.2021 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.


Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere, sözleşme veya faturaya bağlı tüm sabit giderlerinin ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sayede salgının nakit akışları üzerindeki olumsuz etkisini azaltarak üretim ve istihdam kapasitelerinin korunması hedeflenmektedir.  

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi

01.11.2021 tarihini aşmamak kaydıyla azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay

 

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Kullandırılabilecek Kredi Ürünleri

 • Nakit Kredi:

    Taksitli ya da rotatif olarak kullandırılacak krediler

    Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı

    Murabaha ürünleri

 

 • Gayrinakit Kredi:

     Kurumsal Kredi Kartı

     Doğrudan Borçlandırma Sistemi

     Tedarik Zinciri Finansmanı

     Mal Alımı Teminat Mektubu

     Garantili Çek

 

Kullanım Esasları

İlk aşama 01.11.2021 tarihine kadar olan ödemesiz dönemdir. Bu dönem aynı zamanda Program kapsamında Kredi Verenler tarafından yararlanıcılara tahsis edilecek limitlerin aşağıda belirtilen kredi ürünleri yoluyla kullandırımlarının yapılacağı dönemdir. Bu tarihten sonra limit mevcut olsa da kullandırım yapılmayacaktır.

İkinci aşama ise ödeme dönemidir. 01.11.2021 tarihine kadar yapılan kullandırımlar (ve varsa geri ödemeler) sonrası oluşan risk bakiyesi bu tarih itibariyle 24 aylık bir ödeme planına bağlanacaktır.

Yararlanıcıya tahsis edilen kefalet tutarının azami %10’ununa karşılık gelen kredi tutarı işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Firma kullandırımlarına serbest bırakılacak %10’luk kısmın üzerindeki kullandırımların üçüncü kişilere transfer edilmesi ve ayrıca finanse edilecek giderlerin tek seferde 100.000 TL üzeri olması halinde sözleşme, fatura vb. belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

Ücret ve Komisyon

   • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
   • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.
   • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

   • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
   • Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
   • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

 

 

Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Mikro İşletmeler Destek Paketi için Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir.


Maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere, KOBi’lerin tüm sabit giderlerinin ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedeflemektedir. 01.11.2021 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank

 

Ürün Vadesi

01.11.2021 tarihini aşmamak kaydıyla azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 48 ay

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Kullandırılabilecek Kredi Ürünleri

 •  Nakit Kredi:

    Taksitli ya da Rotatif Olarak Kullandırılacak Krediler

    Nakit Çekime Kapalı Kredili Mevduat Hesabı

 

 • Gayrinakit Kredi:

     Kurumsal Kart

     Doğrudan Borçlandırma Sistemi

     Tedarik Zinciri Finansmanı

     Mal Alımı Teminat Mektubu

     Garantili Çek 

 

Kullanım Esasları

İlk aşama 01.11.2021 tarihine kadar olan ödemesiz dönemdir. Bu dönem aynı zamanda Program kapsamında bankalar tarafından yararlanıcılara tahsis edilecek limitlerin aşağıda belirtilen kredi ürünleri yoluyla kullandırımlarının yapılacağı dönemdir. Bu tarihten sonra limit mevcut olsa da kullandırım yapılmayacaktır.

İkinci aşama ise ödeme dönemidir. 01.11.2021 tarihine kadar yapılan kullandırımlar (ve varsa geri ödemeler) sonrası oluşan risk bakiyesi bu tarih itibariyle 36 aylık bir ödeme planına bağlanacaktır.

Yararlanıcıya tahsis edilen kefalet tutarının azami %10’ununa karşılık gelen kredi tutarı işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Bu kapsamdaki kullandırımlar için belge ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak Bankalar tarafından yararlanıcının kredibilitesinin yüksek olduğunun ve işletmenin nakit kullanım ihtiyacının makul olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Ücret ve Komisyon

 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
 • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
 • Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
 • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

 

 

Ürün Açıklaması

KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi için KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesini sağlamaktır.

KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kullanılarak Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında Kurumumuz ile AYF arasında 27 Ekim 2020 tarihinde tekrar Protokol imzalanmıştır.

 

Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL

AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL

Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı

Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL

Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar

Tazmin Üst Limiti: % 10

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Avrupa Yatırım Fonu (EIF)

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapıkredi Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi

Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 60 ay vade

 

Kefalet Limiti ve

 Azami kefalet tutarı 900.000 TL, azami kredi tutarı 1.125.000 TL

 

Azami Kefalet Oranı

%80

 

Ücret ve Komisyon

Komisyon Oranı : yıllık %1.5

Başvuru Ücreti : 500 TL

 

Başvuru Koşulları

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.


Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

 

30.04.2021 TARİHLİ TİCARİ FİNANSMAN HACMİMİZ

İŞLETME (ADET)1202983

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)523700

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)618500

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)