KGF Nedir?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir. Gerçek kişi yararlanıcılara 31.12.2020 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.


Covid 19 salgınından dolayı vatandaşların finansal durumlarında yaşanabilecek olumsuzlukların karşısında kredi yoluyla finansman desteği sağlanması hedeflenmektedir.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım BankasıÜrün Vadesi

Azami 6 ay ödemesiz dönem dahil, kredi vadesi azami 36 aydır.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Özel Şartlar

 • Kamu Bankalarındaki Sübvansiyonlu Krediler dahil olmak üzere tüm bankalarda açık kurumsal kredi riski olan veya Hazine Kefaletli kredi kullanmış olan Esnaf, Çiftçiler ve Şahıs firmaları ile halihazırda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs veya kredi imkanlarından yararlanmaya devam eden öğrenciler kapsam dışındadır.
 • Yararlanıcının açık banka- varlık yönetim şirketi takip kaydı ile açık çek-açık protestolu senedi olmamalıdır.
 • Eşlerden yalnızca biri kullanabilir.

 

 

Ücret ve Komisyon

 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,75’i oranında Bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen yapılandırmalarda, Hazine kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin 6 aydan fazla uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

 

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

 • Hazine destekli kefalet mevzuatı gereği genel kriterler bu limit için de geçerlidir.

 

 

 

 

Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir.

TOBB üyesi işletmelere uygun koşullarda likidite sağlanması hedeflenmektedir.

 
Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Denizbank A.Ş.Ürün Vadesi

Azami 20 ay vadeli olup, ödemesiz dönem azami 8 aydır.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Ücret ve Komisyon

 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,75’i oranında Bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen yapılandırmalarda, Hazine kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin 6 aydan fazla uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kredi tutarının azami %0,3’ü oranına kadar komisyon tahsil edebilir.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

 • Hazine destekli kefalet mevzuatı gereği genel kriterler bu limit için de geçerlidir.
 • TOBB Nefes Kredisi kapsamında TOBB Üyesi; Ticaret Odası Üyeleri, Sanayi Odası Üyeleri, Deniz Ticaret Odası Üyeleri ve Ticaret Borsası Üyeleri yararlanabilir. Oda-borsa üyesi olsa dahi Tarım Kredi Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, Döviz Büfeleri, Faktoring Şirketleri yararlanamamaktadır.

 

 

 

 

Ürün Açıklaması

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye kefalet limiti tahsis etmiştir. KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 31.12.2020 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır.


Firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanarak, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması, ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini korumaları hedeflenmektedir.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 
İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Türkiye Halk BankasıÜrün Vadesi

Azami 36 ay vadeli olup, ödemesiz dönem azami 6 aydır.

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 

Özel Şartlar

 • Banka ‘Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’ ne münhasır olmak üzere, ilave teminat almadan sadece KGF kefaletiyle kredi tesis edebilir. KGF, bu kredide Banka tarafından alınmış olan veya alınacak teminatlardan başka teminat aramayacak olup, Banka tarafından alınan ya da alınacak teminatlara kefalet sağlanan işleme münhasıran kefaleti oranında ortak olur.

 

 

Ücret ve Komisyon

 • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,75’i oranında Bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen yapılandırmalarda, Hazine kefalet riskinin artmaması ve kefalet riskinin vadesinin 6 aydan fazla uzamaması durumlarında komisyon alınmaz.
 • Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami %0,75’i oranında yıllık komisyon tahsil edebilir.
 • Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

 

Başvuru Koşulları

Genel Kriterler

 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
 • Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.
 • Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.
 • İşbu Protokol kapsamında yararlanıcılara yapılacak olan kredi tahsisinde KGF’ye önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş komisyon borcunun bulunmaması şartı aranır.

 

 

 

 

 

30.04.2021 TARİHLİ TİCARİ FİNANSMAN HACMİMİZ

İŞLETME (ADET)1202983

İŞLETME (ADET)

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)523700

KEFALET HACMİ (MİLYON TL)

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)618500

KREDİ HACMİ (MİLYON TL)